Author Archives: nhuquynh

Tranh lịch điêu khắc cửu ngư hội tụ – K007

Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C : Nút tăng (+) số khi … Continue reading

Posted in Tranh lịch điêu khắc | Leave a comment

Thành Phố có đèn hiệu ứng pháo hoa – 438

Posted in Tranh lịch 45*68, Tranh lịch 45*86, Tranh lịch 58*98 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Phố có đèn hiệu ứng pháo hoa – 438

Thành Phố Hồ Chí Minh, đèn chớp hiệu ứng pháo hoa -420

Posted in Tranh lịch 45*86 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Phố Hồ Chí Minh, đèn chớp hiệu ứng pháo hoa -420

Suối ngựa – 68556

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Suối ngựa – 68556

Quán thế âm bồ tát – 68651

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | 1 Comment

Thành Phố -410 hiệu ứng đèn chớp

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh đồng hồ 45*86, Tranh lịch 45*86 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Phố -410 hiệu ứng đèn chớp

Suối thác – 68554

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Leave a comment

Thành phố đà nẵng cầu rồng , hiệu ứng đèn chớp -435

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh đồng hồ 45*86, Tranh lịch 45*86 | Leave a comment

Suối chảy -68550

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Suối chảy -68550

Suối thác phong cảnh – 68553

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | 3 Comments

Tỳ hưu- chiêu tài tấn bảo- 306

-Giao hàng free các quận ,TP .HCM Nút Đỏ : Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang _ Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường._ Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. _ Nút C : Nút tăng … Continue reading

Posted in Tranh đồng hồ 45*86, Tranh lịch 45*68, Tranh lịch 45*86 | Chức năng bình luận bị tắt ở Tỳ hưu- chiêu tài tấn bảo- 306

Mã đáo thành công – D124

-Giao hàng free các quận ,TP .HCM Nút Đỏ : Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang _ Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường._ Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. _ Nút C : Nút tăng … Continue reading

Posted in Tranh lịch Đá 3D 61x100 | Chức năng bình luận bị tắt ở Mã đáo thành công – D124

Bác Hồ làm việc 617

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 35*55 | Chức năng bình luận bị tắt ở Bác Hồ làm việc 617

Đồng hồ điện van niên đen trắng 3A

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Đồng hồ vạn niên 3A | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện van niên đen trắng 3A

Đồng hồ điện vạn niên, Bác Hồ – 631

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 35*55 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện vạn niên, Bác Hồ – 631

Đồng hồ điện vạn niên trắng xanh 3A

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Đồng hồ vạn niên 3A | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện vạn niên trắng xanh 3A

Đồng hồ điện lịch van niên,Ký ức Quê hương -442

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện lịch van niên,Ký ức Quê hương -442

Đồng hồ vạn niên , mã đáo thành công- 118

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ vạn niên , mã đáo thành công- 118