Monthly Archives: Tháng Một 2021

Thành Phố có đèn hiệu ứng pháo hoa – 438

Posted in Tranh lịch 45*68, Tranh lịch 45*86, Tranh lịch 58*98 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Phố có đèn hiệu ứng pháo hoa – 438

Thành Phố Hồ Chí Minh, đèn chớp hiệu ứng pháo hoa -420

Posted in Tranh lịch 45*86 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Phố Hồ Chí Minh, đèn chớp hiệu ứng pháo hoa -420

Suối ngựa – 68556

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Suối ngựa – 68556

Quán thế âm bồ tát – 68651

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | 1 Comment

Thành Phố -410 hiệu ứng đèn chớp

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh đồng hồ 45*86, Tranh lịch 45*86 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành Phố -410 hiệu ứng đèn chớp

Suối thác – 68554

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Leave a comment

Thành phố đà nẵng cầu rồng , hiệu ứng đèn chớp -435

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh đồng hồ 45*86, Tranh lịch 45*86 | Leave a comment

Suối chảy -68550

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Suối chảy -68550

Suối thác phong cảnh – 68553

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút C … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | 3 Comments